Wat is klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie is wezenlijk anders dan de reguliere geneeskunde.

De mens wordt integraal gezien als een eenheid van lichaam, geest en ziel.
In de homeopathie is de mens pas gezond als het individu in zijn totaliteit zich in een harmonisch evenwicht bevindt. Dr. Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, omschreef dit evenwicht als de levenskracht. Deze levenskracht stelt het organisme in staat om storende en ziekmakende invloeden te vereffenen. Ziekte is een storing die de gehele mens in zijn greep heeft. Het uit zich alleen door het optreden van symptomen, zoals bijvoorbeeld huiduitslag, pijn, koorts, ...

 

Dr.
Christian Friedrich
Samuel HAHNEMANN
1755-1843

 

Centraal staat niet een bepaalde ziekte, maar het betreffende individu met zijn eigen ziekte-ervaring. Dat betekent dus voor de homeopaat:

  • "Behandel niet de ziekte, maar de mens".
  • "Behandel niet het symptoom, maar de oorzaak".

Het begrip homeopathie komt uit het Grieks: homos, homoios = gemeenschappelijk, gelijk, vergelijkbaar - pathos = lijden.

Met deze term wilde grondlegger Dr. Samuel Hahnemann zijn geneeswijze van de reguliere geneeskunde (de allopathie, van het Griekse allos - het andere) onderscheiden, waarbij men de betreffende ziekte bestrijdt door het toedienen van een tegengesteld middel.

 

Homeopathie rust op drie pijlers:

  • De eerste is de gelijkvormigheidsregel,
  • de tweede is het geneesmiddelenonderzoek bij gezonde mensen
  • en de derde pijler is de bereiding van het geneesmiddel.