Was macht ein Heilpraktiker

 
Muss noch übersetzt werden!!
 
Als Heilpraktiker ben ik verantwoordelijk voor de biologische/ natuurlijke geneeswijzen. Voor velen is niet bekend wat een Heilpraktiker is. Deze titel wordt verleend na het behalen van de opleiding; de officiële opleiding kan men alleen volgen in Duitsland. Het is een vergelijkbare opleiding als die van basisarts in Nederland. Alleen artsen en Heilpraktikers mogen in Duitsland een diagnose stellen en patiënten behandelen. In Duitsland werken huisartsen en heilpraktikers samen - naast elkaar - met duidelijke wettelijke richtlijnen. In het oosten van het land vindt men dan ook de meeste Heilpraktikers. Voor een bezoek bij een Heilpraktiker, heeft u geen verwijskaart van uw huisarts nodig.
 
Voor deze opleiding was ik naast mijn activiteiten als Diplom Ingenieur (in machinebouw) actief in de Klassieke Homeopathie, Traditionele Chinese Medicijnen, Ayurveda e.z.v. Vanaf 2014 geef ik - in beperkte mate - korte workshops en lezingen op verschillende locaties in Europa.
 
Door mijn grote fascinatie voor frequentie- en kwantumtherapie, alleen al door mijn hoedanigheid als Ingenieur, is dit voor mij een nieuwe weg om ziekteprocessen te kunnen behandelen. De biologische en energetische geneeskunde zal ons meer bewust maken hoe we met onze ziekteprocessen kunnen en willen omgaan. De reguliere onderzoeken en behandelingen van chronische klachten geven vaak niet de gewenste resultaten. Ik zie het dagelijks in mijn praktijk waar patiënten binnenkomen met het bericht dat ze met hun klacht(en) moeten leren leven of dat er op dit moment er niets aan gedaan kan worden. Ik besef ook dat we niet buiten de reguliere geneeskunde kunnen. Voor mij is het ook van belang dat ik een patiënt doorverwijs naar de reguliere geneeskunde als de meeting niet in orde is. Het zou prachtig zijn als we complementair zouden kunnen werken. Op kleine schaal gebeurt dit ook met artsen die hun horizon verbreed hebben.
 
In mijn praktijk maak ik gebruik van het GSD-Radionik® Versie 9 systeem.
 
Deze systemen hebben het vermogen een overzicht te maken van de fysieke en mentale gesteldheid, een holistisch plaatje van de patiënt(e).
 
Een klacht of duidelijk ziektebeeld geeft aan dat er een disharmonie bestaat tussen geest en lichaam. Alles wat zich in de geest afspeelt, laat zich uiteindelijk in het lichaam waarnemen b.v. pijn, somberheid, functiebeperking etc. Het zijn signalen om bij stil te staan. Het onderbewuste wil via ons bewustzijn iets kenbaar maken, maar helaas wordt dit bericht niet altijd serieus genomen of zelfs niet opgemerkt. Ons intelligent lichaam kan zelf veel herstellen. We noemen dat een gezonde compensatie. Alle lichamelijke factoren zijn gekoppeld aan dit compensatiemechanisme. Als dit mechanisme in onbalans raakt dan zal het signalen afgeven. De vraag is of we die signalen willen herkennen of negeren. Dit zijn de leermomenten om anders met een ziekte of klachten om te gaan. Veel onderzoeken b.v. bloedtesten worden uitgevoerd op een nog intact compensatiemechanisme d.w.z. dat het lichaam nog niets laat zien. Op het moment dat het compensatiemechanisme sterk vermindert, is er wat af te lezen in de uitgevoerde reguliere testen.
 
Bekijken we het vanuit een holistisch beeld dan kan b.v. een hoofdpijn uitgelokt worden door een lever die overbelast is. Het kan een fysieke oorzaak hebben b.v. toxische belasting omdat de darmen niet goed werken in combinatie met een negatieve emotie b.v. kwaadheid.
 
Elk orgaan in het lichaam heeft een positieve en negatieve emotie. In het geval van de lever is dat kwaadheid. Door die kwaadheid wordt het eten niet goed verteerd in de darmen waardoor er gifstoffen vrijkomen die dan weer een leverbelasting kunnen veroorzaken. De goede frequentie van de lever wordt verstoord en geeft een signaal af d.m.v. hoofdpijn. Er ontstaat een verstoring van de goede leverfrequentie. Door de verstoorde frequentie van de lever d.m.v. het GSD-Radionik systeem te behandelen zal de gezonde frequentie terugkeren.
 
Door de patiënt uit te leggen dat zijn kwaadheid eigenlijk de oorzaak is van zijn hoofdpijn, kan de patiënt anders naar zijn/haar hoofdpijn kijken in plaats van dit te onderdrukken d.m.v. het slikken van een pijstiller. Dit is een leermoment om bewust naar de klacht(en) te kijken en er iets aan te doen. Het vergt moed om zo naar een ziekteproces te kunnen en willen kijken. Een van de grootste problemen is dat we geneigd zijn te weinig respect te tonen voor ons lichaam en luisteren niet goed naar de signalen die het afgeeft.
 
Het bovenstaande is maar één voorbeeld uit vele klachten.
 
Ik ben er van overtuigd dat klinische geneeswijzen en biologische/frequentie en kwantumgeneeswijzen aanvullend kunnen werken. Veelal is het de angst voor het onbekende om een brug naar elkaar te slaan. Er is een gezegde van Hypocrates "Wie geneest heeft gelijk"!
 
Dear users, this website stores cookies on your computer. Their purpose is to improve your website experience while providing you with more personalized services. Cookies are also used for ads personalisation.

If you would like more information about the cookies we use, please see our Privacy Policy. By accepting cookies, you consent to their use. You can also adjust their settings. If you refuse cookies, your information will not be tracked when you visit this site. Only one cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.
Alle ablehnen
Change the parameters
Accept all cookies
Cookie-Einstellungen bearbeiten